Acte necesare

Aici se pot gasi adresa, harta si lista actelor necesare pentru:

Inchidere balcon

Carte de identitate

Pasaport

Permise auto

Utilitati: GDF Suez & Enel

Carte de identitate

Adresa: Strada Păcii 75, Chiajna

Acte necesare:

 1. adeverinta de la primarie
 2. copie certificat de nastere+casatorie,dupa caz
 3. CI vechi
 4. contract de vanzare cumparare daca esti proprietar sau sa fie proprietarul prezent daca se ia in spatiu
 5. taxa de timbru(5 lei platita la posta )
 6. taxa eliberare CI nou(7 lei platita la taxe si impozite in Buftea)
 7. un formular tip disponibil la politie.

Inchidere balcon

Adresa: Strada Păcii 75, Chiajna

Acte necesare:

 1. copie legalizata dupa actul de proprietate 50 lei
 2. copie releveu
 3. copie CI
 4. proiect balcon 700 lei
 5. copie certificat de urbanism
 6. copie extras de carte funciara
 7. taxa salubritate (se plateste la primarie si este in valoare de 150 lei)
 8. insciere proiect la Ordinul Arhitectilor (50 lei)
 9. aviz proiectant initial (de la arhiutectul de aici) 100 lei
 10. cerere tip (de la primarie)
 11. taxa timbru arhitectura (reprezinta 0.05% din valoare, aproximativ 5 lei la banca)
 12. taxa autorizatie constructie (se plateste la primarie 45 lei)

Pasaport

Adresa: Soseaua Pipera nr 49, sector 1

Acte necesare:

 1. cartea de identitate
 2. dovada achitării taxelor şi a tarifului suplimentar pentru emiterea paşaportului, în original
 3. paşaportul anterior, în original, dacã este cazul

Permise auto

Adresa: Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 1

Acte necesare:

 1. actul de identitate (original si copie);
 2. fisa detinatorului permisului de conducere, care poate fi completata de mina.
 3. permisul de conducere a carui preschimbare se solicita in original, dupa caz;
 4. declaratie-tip de pierdere/furt/deteriorare – dupa caz;
 5. contravaloare permis de conducere – 68 lei (CEC sau BCR);
 6. documentul care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, hotarare de divort, etc.)
 7. fisa medicala-tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule

 

Utilitati: GDF Suez si Enel

Adresa GDF Suez: Bd Marasesti nr 4-6

Adresa Enel: b-dul G-ral Vasile Milea nr. 2, parter, sector 6

Acte necesare:

 1. copie CI – 2 exemplare
 2. acord coproprietar + copie buletin coprorietar (daca e cazul)
 3. acord cedare contract de la biroul de vanzari – 1 exemplar
 4. copie CVC – 2 exemplare
 5. ultima factura si eventual dovada platii
 6. seria si indexul contorului