Multa lume se intreaba cum se calculeaza intretinerea. Daca sunt sau nu furati.
De ce se calcluleaza pe numar de persoane si nu pe cota parte indiviza si invers.

Pentru cei interesati, aceste aspecte sunt reglementate de legea 230 din 2007 si Hotararea de Guvern 1588 din 2007 ce reprezinta normele de aplicare a legii 230.

Modalitati de calcul:

pe numar de persoane

pe cota parte indiviza.

Asadar, in cartierul Militari Residence, cota parte indiviza a fiecarui apartament nu se ia la nivel de bloc ci la nivel de Condominiu.

DEFINITIE: Cota parte indiviza

Suprafata utila a apartamentului si/sau spatiului cu alta destinatie x 100. INDIVIZA suma totala a suprafetelor utile ale apartamentelor si/sau spatiilor cu alta destinatie

Conform legii 310 din 2009, un Condomiu este imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale.

Condominiul Militari Residence reprezinta toate blocurile mai putin cele de pe Rezervelor 54.

CHELTUIELI PE NUMAR DE PERSOANE

Conform articolului 34 din HG 1588 impartirea pe numar de persoane se face in urmatoarele cazuri: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiiIor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.

In cazul Militari Residence cheltuielile pe numar de persoane sunt urmatoarele:

apa rece (exceptie cei cu apometre montate)

energie electrica pe parti comune.

REBU

CHELTUIELI PE COTA PARTE INDIVIZA

Articolul 43 din aceeasi hotarare de Guvern 1588 include urmatoarele cheltuieli pe cota parte indiviza: administrarea, intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate in proprietate comuna

Pe listele de intretinere din Militari Residence urmatoarele se includ in aceasta categorie:

intretinere ascensor

salariu presedinte

bariere

prestari servicii de administrare

fond reparatii

Prin hotarare a adunarii generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electnica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate Ia subsol, demisol, parter, mezanin, precum si Ia etajul 1 din cladirile fara mezanin.

MRESIDENCE.ro