Va aducem la cunostinta ca legea nr. 34/2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari a fost publicata in Monitorul Oficial.

Legea a intrat in viguare in data de 15 martie 2015.

Astfel, legea 34 din 2015 stabileste o noua obligatie pentru administrator si anume: acestia vor informa periodic proprietarii in privinta veniturilor si cheltuielilor asociatiei si isi vor asuma raspunderea pe acest lucru.

In concluzie: administratorii vor trebui sa informeze trimestrial, in scris sau prin posta electronica, proprietarii cu privire la situatia financiara cuprinzand toate elementele de cheltuieli, venituri, incasari si plati aferente asociatiei de poprietari, sub semnatura proprie si contrasemnata de presedintele si de cenzorul asociatiei de proprietari.

MRESIDENCE.ro